Events

  Calendar

  Events Calendar

  April,
  2024
  19 April 2024
  May
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 Monday, 1 April 2024 2 Tuesday, 2 April 2024 3 Wednesday, 3 April 2024 4 Thursday, 4 April 2024 5 Friday, 5 April 2024 6 Saturday, 6 April 2024 7 Sunday, 7 April 2024
  8 Monday, 8 April 2024 9 Tuesday, 9 April 2024 10 Wednesday, 10 April 2024 11 Thursday, 11 April 2024 12 Friday, 12 April 2024 13 Saturday, 13 April 2024 14 Sunday, 14 April 2024
  15 Monday, 15 April 2024 16 Tuesday, 16 April 2024 17 Wednesday, 17 April 2024 18 Thursday, 18 April 2024 19 Friday, 19 April 2024 20 Saturday, 20 April 2024 21 Sunday, 21 April 2024
  22 Monday, 22 April 2024 23 Tuesday, 23 April 2024 24 Wednesday, 24 April 2024 25 Thursday, 25 April 2024 26 Friday, 26 April 2024 27 Saturday, 27 April 2024 28 Sunday, 28 April 2024
  29 Monday, 29 April 2024 30 Tuesday, 30 April 2024 1 2 3 4 5

  Website Statistics

  Today


  *Data source: Google Analytics

  Contact us

  UiTM Green Centre (UGC)

  Pejabat Pembangunan Infrastruktur &
  Infostruktur, Universiti Teknologi MARA,
  40450 Shah Alam, Selangor.


  Tel: (+603) 55211941 / 1922


  email: ugc@uitm.edu.my